O kancelarii


Radca prawny Marek Pluciński jest absolwentem kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz kierunku Ekonomia (I i II stopnia) na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, w czasie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi pracował jako aplikant w łódzkich kancelariach: Kappes, Kwiecień, Masłowski, Płachecki. Adwokaci. Spółka partnerska oraz Kancelarii Radcy Prawnego Agaty Grasewicz. Od 2015 roku zajmuje się obsługą prawną Banku oraz pełnieniem funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Kancelaria radcy prawnego Marka Plucińskiego działa na terenie województwa łódzkiego w tym w szczególności na terenie Łodzi oraz okolicznych miast takich jak: Konstantynów Łódzki, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Zduńska Wola, Rzgów, Łask, Tuszyn, Andrespol, Brzeziny, Tomaszów Mazowiecki, Głowno, Łęczyca.

Kancelaria oferuje pełen zakres usług prawnych w tym prowadzenie spraw sądowych, sporządzanie pism procesowych, opiniowanie i sporządzanie umów, doradztwo prawne, wydawanie opinii w zakresie konkretnych zagadnień prawnych, czy bieżącą obsługę przedsiębiorców oraz innych podmiotów gospodarczych.

Punktualność, staranność i stały kontakt z Klientem stanowią priorytet prowadzonej działalności. Każdy problem prawny omawiany jest w sposób przystępny i zrozumiały, tak aby Klient był zadowolony z poziomu świadczonych usług oraz w pełni świadomy swojej sytuacji prawnej.

Kancelaria podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej do kwoty ponad 1,3 mln złotych.

Siedziba kancelarii mieści się w centrum Łodzi, w pobliżu Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, co gwarantuje łatwy dojazd zarówno samochodem jak i środkami komunikacji miejskiej (siedziba kancelarii znajduje się kilkadziesiąt metrów od centrum przesiadkowego na alei Adama Mickiewicza).

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest w zależności od zakresu i rodzaju świadczonych usług.

Możliwe systemy ustalania wynagrodzenia:

  • za wykonaną usługę
  • według stawek godzinowych,
  • według stawki ryczałtowej,
  • premia za sukces – w niektórych sprawach może stanowić wynagrodzenie dodatkowe.


Przed wizytą w kancelarii proszę o kontakt telefoniczny.
Zapraszam do współpracy.Kto to jest radca prawny?

Radca prawny to zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie jest możliwe po skończeniu 5-letnich studiów prawniczych oraz 3-letniej aplikacji zakończonej państwowym egzaminem przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla przyszłych adwokatów i radców prawnych.

Radca może wykonywać zawód w kancelarii, spółce, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (zlecenia, o współpracy, o obsługę prawną).

Radca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego czego dowiedział się udzielając pomocy prawnej.

Informację, czy dana osoba posiada uprawnienia radcy prawnego można uzyskać w Krajowej Izbie Radców Prawnych i w każdej z okręgowych izb radców prawnych w Polsce oraz pod adresem: Rejestr Radców

Czym się zajmuje radca prawy? Kogo może reprezentować?

Radca prawny sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe, a przede wszystkim reprezentuje osoby fizyczne, przedsiębiorców, instytucje przed sądami oraz organami administracji publicznej, w tym między innymi: organami podatkowymi, urzędami jednostek samorządu terytorialnego, urzędami administracji rządowej, urzędem patentowym itp. Radca prawny może występować w każdym postępowaniu przed sądem, jako pełnomocnik stron lub uczestników postępowania, w tym także jako obrońca w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i w sprawach o wykroczenia, na takich samych zasadach jak adwokat.

Czym się różni adwokat od rady prawnego?

Radcowie prawni i adwokaci to dwie grupy zawodowe, które zrzeszone są w odrębnych prawniczych korporacjach zawodowych. Radcowie występują w stroju formalnym - togach z żabotem koloru niebieskiego, natomiast adwokaci – z żabotem koloru zielonego.